QRest Kalkulator urlopu - Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu

Kalkulator urlopu wypoczynkowego

Kalkulator urlopu

Przysługuje ci jeszcze 9 dni urlopu

Zgodnie z art 155 §1 Kodeksu pracy do stażu pracy od którego wylicza się wymiar urlopu zalicza się ukończone szkol w okresie nie przekraczającym

Okresy nie podlegają sumowaniu

Roszaj szkóły Maksymalny dodatkowy okres
Zzasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki 3 Lata
Średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki 5 Lat
Średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych 5 Lat
Średniej szkoły ogólnokształcącej 4 Lata
Szkoły policealnej 6 Lat
Szkoły wyższej 8 Lat
;