QRest Powiadomienia - Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu

Powiadomienia

W razie potrzeby możliwe jest wysyłanie z systemu automatycznych powiadomień email na temat wniosków urlopowych. Domyślnie powiadomienia są wyłączone, aby nimi zarządzać, należy w menu po lewej stronie wybrać opcję " Powiadomienia". Następnie zaznaczyć pole wyboru przy wybranych powiadomieniach i zatwierdzić wybór przyciskiem zapisz. Dostępne są 3 rodzaje powiadomień.

  1. Wysyłaj powiadomienia o nowych wnioskach do kadr

    W chwili złożenia wniosku przez dowolnego pracownika w organizacji, zostanie wysłane powiadomienie do wszystkich mających przypisane uprawnienie "Kadry". Więcej na temat uprawnień możesz przeczytać w zakładce "Uprawnienia".

  2. Wysyłaj powiadomienia o nowych wnioskach do przełożonych

    W chwili złożenia wniosku przez pracownika, zostanie wysłane powiadomienie do wszystkich przełożonych, do których pracownik został przypisany. Więcej na temat przypisywania pracowników możesz przeczytać w zakładce "Struktura organizacyjna".

  3. Wysyłaj powiadomienia o zmianie statusu wniosku do pracownika

    Pracownik zostanie powiadomiony o decyzji, gdy jego wniosek zostanie rozpatrzony

;