QRest Struktura organizacyjna - Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną w przedsiębiorstwie można odzwierciedlić na 2 niezależne ze sobą sposoby, każdy z nich będzie inaczej oddziaływał na zachowania systemu, a co za tym idzie procesu decyzyjnego w kwestii urlopu pracownika.

 1. Podział na działy i stanowiska

  Możliwe jest utworzenie działów odpowiadających organizacji w organizacji, a następnie stworzenie stanowisk w ramach działów. Każdemu pracownikowi można przypisać dział i odpowiednie stanowisko w karcie pracownika.

  Pracownicy znajdujący się w tym samym dziale lub na tym samym stanowisku, będą automatycznie oznaczani, jeśli ich urlopy kolidują ze sobą, w trakcie rozpatrywania wniosków. Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce "Relacje pracowników".

  Aby zarządzać działami i stanowiskami należy z menu po lewej stronie wybrać " Działy". Korzystając z ikony można przejść do edycji działu, a umożliwia przejście do edycji stanowisk w ramach działu.

  Nowy dział można dodać przy użyciu przycisku "Dodaj" w edycji działów, lub bezpośrednio w karcie pracownika przy użyciu przycisku w karcie pracownika przy liście wyboru działu, analogicznie można dodawać nowe stanowiska

  Nie ma żadnych ograniczeń w ilości utworzonych działów i stanowisk

 2. Relacja pracownik przełożony

  Każdy pracownik może być przełożonym jednego lub grupy pracowników. Przełożonym ma dostęp do wszystkich danych podległych mu pracowników, a także może rozpatrywać wnioski urlopowe tych pracowników.

  Aby móc przypisywać pracownikowi innych podległych mu pracowników, należy nadać mu uprawnienie "Przełożony" zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce "Uprawnienia". Aby przypisać pracownika do przełożonego, należy z menu po lewej stronie wybrać " Przełożeni", następnie z listy rozwijanej wybrać przełożonego, do którego ma zostać przypisany. Pojawi się lista wszystkich pracowników w organizacji. Wystarczy przy nazwisku właściwego pracownika zaznaczyć pole wyboru i potwierdzić wybór przyciskiem "Zapisz". Pole to, w razie potrzeby, można w razie potrzeby odznaczyć.

  W ten sposób można odzwierciedlić nawet najbardziej złożoną strukturę. Możliwe jest tworzenie pętli, a nawet w razie potrzeby pracownik może być swoim własnym przełożonym.

;