QRest Geolokalizacja - Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu

Geolokalizacja

System QRest oferuje zaawansowaną funkcjonalność, umożliwiającą rejestrację czasu pracy jedynie w określonym, wyznaczonym obszarze. Dzięki temu mechanizmowi, pracodawcy mogą precyzyjnie zarządzać czasem pracy swoich pracowników, monitorując ich aktywność w obrębie wyznaczonych stref. Proces konfiguracji tej funkcji jest prosty i intuicyjny, a jednocześnie niesie za sobą wiele korzyści w kontekście efektywnego zarządzania czasem pracy.

W celu ustalenia obszaru odpowiedniego dla rejestracji czasu pracy, należy przejść do sekcji "Ewidencja czasu pracy", a następnie do podsekcji "Geolokalizacja" w panelu administracyjnym systemu. Na tej stronie, użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji "Włącz geolokalizację", a następnie wprowadzenia współrzędnych środka obszaru, jak i określenia dozwolonej odległości od tego punktu. Na podstawie tych danych, system generuje obszar w kształcie okręgu o zadanym promieniu i środku. Przycisk ewidencji czasu pracy, dostępny w panelu pracownika, stanie się aktywny jedynie w momencie, gdy pracownik znajdzie się w obrębie wyznaczonego obszaru. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakie są dokładne współrzędne geograficzne wyznaczonego obszaru, może skorzystać z funkcji "Pobierz moją lokalizację", która automatycznie określi aktualne położenie geograficzne urządzenia.

Warto jednak pamiętać, że precyzyjna geolokalizacja jest możliwa tylko na urządzeniach wyposażonych w moduł GPS i tylko wtedy, gdy użytkownik aplikacji wyrazi na to zgodę. Ze względu na tę specyfikę, zalecamy korzystanie z tej funkcjonalności na urządzeniach mobilnych, które zazwyczaj są wyposażone w odpowiednie moduły lokalizacyjne, umożliwiające dokładne i wiarygodne śledzenie pozycji.

;