QRest Rozpatrywanie wniosków - Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu

Rozpatrywanie wniosków

Wszystkie złożone przez pracownika wnioski mogą zostać potwierdzone lub odrzucone. Aby zobaczyć listę wniosków oczekujących na decyzję, należy z menu po lewej stronie wybrać " Do potwierdzenia".

Na liście będą znajdować się wszystkie wnioski podległych pracowników. Więcej o podległych pracownikach można przeczytać w zakładce "Struktura organizacyjna". Na liście oprócz podstawowych informacji takich jak dane pracownika, okres oraz typ urlopu, znaleźć można również informacje o ewentualnych konfliktach urlopów innych pracowników w tym samym terminie. Na liście konfliktów widoczne są:

  1. Relacja z pracownikiem, którego konflikt dotyczy. Więcej o relacjach pracowników można przeczytać w zakładce "Relacje pracowników"
  2. Imię i nazwisko pracownika, z którym występuje konflikt
  3. Okres w którym będzie lub potencjalnie będzie na urlopie
  4. Status oznaczony ikoną w przypadku urlopu już zatwierdzonego oraz , jeśli urlop oczekuje na decyzję. W przypadku gdy urlop został potwierdzony, można w tym miejscu go odwołać, korzystając z przycisku "Odwołaj"

Decyzję określa się poprzez naciśnięcie jednego z przycisków na końcu tabeli. Oznaczonych ikonami odpowiednio do statusu

Jeżeli opcja ta została włączona, pracownik zostanie powiadomiony o zmianie statusu jego wniosku wiadomością email. Więcej o powiadomieniach email można przeczytać w zakładce "Powiadomienia"

;