QRest Dodawanie nowego pracownika - Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu

Dodawanie nowego pracownika

W celu dodania nowego pracownika z menu po lewej stronie wybierz "Lista" w menu "Pracownicy"

Następnie na górze ekranu, naciśnij przycisk "Dodaj"

Na nowej stronie zostanie otwarty formularz wprowadzania danych pracownika.

Tylko pola Imię oraz nazwisko są wymagane. Jeżeli nie zostaną wypełnione, podświetla się na czerwono, a zapisanie danych będzie niemożliwe.

Jeśli wprowadzisz adres email pracownika, po zapisaniu dostanie on wiadomość z bezpośrednim linkiem prowadzącym do panelu ustawiania nowego hasła, jeśli nie możesz przekazać mu kod aktywacyjny, lub kod qr z linkiem wygenerowany w następnym kroku. Więcej o kolejnych krokach dowiesz się w zakładce "Aktywacja konta pracownika".

Dni wolne w aktualnym roku, określa ile pracownik ma urlopu na chwile obecną do wykorzystania w bieżącym roku, może to być suma zaległego urlopu, lub urlop pozostały do wykorzystania jeśli nie zdecydujesz się wprowadzić do systemu urlopu już wykorzystanego w tym roku. Wartość tę można zmienić w dowolnym momencie w trakcie roku,

Dni wolne w kolejnych latach to wartość, która będzie przypisywana pracownikowi na początku każdego roku współpracy.

Możesz na tym etapie przypisać pracownika do działu oraz nadać mu stanowisko, więcej na ten temat przeczytasz w zakładce "Relacje pracowników".

Następnie zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem "Zapisz" znajdującym się na dole ekranu.

Gdy zmiany zostaną zatwierdzone pojawi się okno z potwierdzeniem dodania pracownika. Znajdziesz tam kod aktywacyjny niezbędny do pierwszego logowania oraz kod qr z linkiem zawierającym już powyższy kod. Jeśli podałeś adres email pracownika, otrzyma on wiadomość z niezbędnymi informacjami. Kod będzie widoczny w karcie pracownika do czasu aktywacji jego konta.

;