QRest Aktywacja konta pracownika - Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu

Aktywacja konta pracownika

Aby pracownik mógł się zalogować, konieczne jest dodanie go do systemu zgodnie z instrukcją zawartą w poradniku "Dodawanie nowego pracownika". Jednak aby korzystać z panelu, pracownik musi ustanowić hasło, tym samym aktywując swoje konto. Aktywacja konta może odbywać się na 3 sposoby

  1. Kod QR

    Po dodaniu pracownika pojawia się okno potwierdzające z kodem QR przypisanym do pracownika, wystarczy, aby pracownik go zeskanował, przy użyciu na przykład telefonu i zostanie przeniesiony do panelu, gdzie zostanie poproszony o podanie adresu email oraz hasła.

  2. Kod aktywacyjny

    Po dodaniu pracownika zostanie wygenerowany również alfanumeryczny kod jednorazowego użytku. Pracownik może samodzielnie wejść na stronę panel qrest.pl i użyć przycisku "Mam kod". Zostanie wtedy poproszony o wprowadzenie adresu email oraz hasła, jeżeli adres email został podany podczas dodawania pracownika, to pole uzupełni się automatycznie po wprowadzeniu kodu.

  3. Linku w wiadomości email

    Jeżeli podczas dodawania pracownika został wprowadzony prawidłowy adres email. Zostanie na niego przesłana instrukcja wraz z linkiem. Użycie linku przeniesie na tę samą stronę co w przypadku użycia kodu QR

;