QRest Uprawnienia - Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu

Uprawnienia

Uprawnienia pozwalają określić poziom dostępu pracowników do systemu QRest. Dostępne są 3 poziomy uprawnień

  1. Kadry

    Jest to ekwiwalent konta administratora. Mają dostęp do wszystkich ustaleń i wszystkich pracowników. Jako jedyni mogą zmieniać poziom uprawnień oraz przypisywać pracowników do przełożonych.

  2. Przełożony

    Mają dostęp jedynie do danych i urlopów przypisanych im pracowników. Więcej na temat przypisywania pracowników można przeczytać w zakładce "Struktura organizacyjna".

  3. Pracownik

    Najbardziej ograniczy poziom dostępu przeznaczony dla szeregowych pracowników. Mają dostęp jedynie do własnej historii urlopów i mogą składać wnioski.

Aby przypisać pracownikowi uprawnienia należy w karcie pracownika przejść do zakładki "Uprawnienia", a następnie zaznaczyć pole wyboru przy wybranej roli. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem zapisz.

;