QRest Relacje pracowników - Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu

Relacje pracowników

Relacje pracowników określają ich zależność wobec siebie w miejscu pracy. Relacje mogą bezpośrednio wpływać na decyzję czy udzielić pracownikom urlopu w tym samym okresie. Istnieją 4 poziomy relacji pracowników:

  1. To samo stanowisko
  2. Ten sam dział
  3. Nie powinni być w tym samym czasie na urlopie
  4. Nie mogą być w tym samym czasie na urlopie

Dwie pierwsze są ustalane automatycznie na podstawie przypisanego pracownikowi działu oraz stanowiska. Kolejne dwie można zdefiniować ręcznie w przypadku, gdyby informacja wynikająca z powyższych była niewystarczająca lub niezależna. Relacje można edytować w karcie pracownika, w tym celu należy przejść do listy pracowników i wybrać ikonę niebieskiego ołówka przy pracowniku. Następnie z menu na górze należy wybrać "Relacje pracowników".

Na liście pracowników poniżej wystarczy wybrać jakie relacje łączą edytowanego pracownika z innymi, a następnie kliknąć przycisk "Zapisz"".

Zdefiniowanie relacji między pracownikami w znacznym stopniu ułatwi podejmowanie decyzji czy w danym czasie udzielić mu urlopu, informacja ta będzie zawsze widoczna na liście wniosków oczekujących na akceptację oraz podczas ustalania planu urlopu dla pracownika.

;